ผลงานของเรา

ระบบจัดเก็บเอกสาร e-Doc
สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

ภาพที่ 4.jpg
ภาพที่ 5.jpg

ระบบ Cisco Champion Club

ภาพที่ 10.jpg
ภาพที่ 11.jpg

ระบบ Echocardiographic Report
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ภาพที่ 8.jpg
ภาพที่ 9.jpg

ระบบ MyDocs
ระบบจัดเก็บเอกสาร

ภาพที่ 6.jpg
ภาพที่ 7.jpg

ระบบรับรองห้องปฏิบัติการออนไลน์
สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ (สมป.)

ภาพที่ 1.jpg

ระบบรับรองห้องปฏิบัติการออนไลน์

ภาพที่ 2.jpg

ระบบ HSS Covid
(กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ)

ภาพที่ 12.jpg

ระบบจัดเก็บฐานข้อมูลแพทย์ (รพ.หาดใหญ่)

ภาพที่ 3.jpg

ระบบคิว โรงพยาบาลสงฆ์

ภาพที่ 14.jpg

ระบบ Wallet โรงพยาบาลสงฆ์

ภาพที่ 13.png

ระบบ Wallet โรงพยาบาลสงฆ์ (Mobile)

ภาพที่ 15.jpg

About Us

Our Service

Contact Us

home.png

บริษัท มายบิส จำกัด

5/85 ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิน
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

email.png
call.png

091-887-5084